Eero Roslander, harjoittelija (yliopisto)

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Tietoliiketoimintayksikkö
Puh.: 0295342147   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki