Vilma Lintunen, harjoittelija (yliopisto)

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN
Puh.: 0295342080   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki