Elli Koistinen, suunnittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto, Markkinayksikkö
Puh.: 0295342152   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki