Pinja Tervonen, harjoittelija (yliopisto)

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Turvallisuusyksikkö
Puh.: 0295342164   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki