Marjo Puputti, kehittämispäällikkö

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Henkilöstökehitysyksikkö
Puh.: 0295342132   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki