Krista Widerholm, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto, Verkkojen hallinta- ja paikannusyksikkö / VVH
Puh.: 0295342113   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki