Kirsi Sipiläinen, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto
Puh.: 0295342042   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki