Anna Lavrenz, harjoittelija (AMK)

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
Puh.: 0295342179   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki