Julkunen-Rexhepi Ilona, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN
Puh.: 0295342039   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 VAltioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki