Saara Hilden, ylitarkastaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansliapäällikkö
Puh.: 0295342141   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki