Anne Miettinen, viestintäneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Automaatioyksikkö / TAU
Puh.: 0295342394   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki