Anton Aaltonen, harjoittelija (yliopisto)

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
0295342017   [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki