Erica Karppinen, ylitarkastaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Turvallisuusyksikkö
Puh.: 0295342167   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki