Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Kuluttajapalveluyksikkö
Puh.: 0295342532   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 HELSINKI