Sini Wirén, osastopäällikkö

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO
Puh.: 0295342532   Sähköpostiosoite: [email protected]
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 HELSINKI