Tuuli Tolsa, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Verkkojen hallinta- ja paikannusyksikkö / VVH
0295342074   [email protected]
Postiosoite: PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki