Edgar Pyhälä, suunnittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Kehittämisyksikkö / VKE
Puh.: 0295342211   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00170 Helsinki