Edgar Pyhälä, harjoittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Kehittämisyksikkö / VKE
0295342211  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00170 Helsinki