Antti Kola, suunnittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansliapäällikkö
0295342082  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki