Laura Sarlin, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto, Ilmasto- ja ympäristöyksikkö / VIY
Puh.: 0295342063   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki