Mari Starck, hallitusneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansliapäällikkö, Valtion kyberturvallisuusjohtajan toimisto
Puh.: 0295342040   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki