Terhi Lintumaa, suunnittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
Puh.: 0295342045   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki