Marlene Suominen, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Talous- ja hallintoyksikkö ( KTA )
0295342190  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki