Emmi Nykänen, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO, Markkinayksikkö / PMA
0295342114  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneusto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki