Emmi Nykänen, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto, Markkinayksikkö
Puh.: 0295342114   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneusto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki