Siiri Anttila, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Henkilöstökehitysyksikkö
0295342146  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki