Jarkko Saarimäki, osastopäällikkö, ylijohtaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO
0295342157  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki