Emma Ahonen, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto
Puh.: 0295342592   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki