Anna Similä, liikenneneuvos, strategiajohtaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansliapäällikkö
Puh.: 0295342095   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki