Jarkko Paldanius, hallitusneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Ohjausyksikkö / KOH
Puh.: 0295342003   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki