Sofia Lindbäck, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Verkkojen hallinta- ja paikannusyksikkö / VVH
0295342165  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki