Noora Saarinen, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KAN
0295342154  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki