Sara Österberg, ylitarkastaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Ilmasto- ja ympäristöyksikkö / VIY
0295342041  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki