Johanna Särkijärvi, yksikön johtaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö ( KVK )
Puh.: 0295342024   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki