Sofia Johansson, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Automaatioyksikkö / TAU
Puh.: 0295342090   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki