Fanni Thessler, ylitarkastaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Kuluttajapalveluyksikkö
Puh.: 0295342267   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki