Talvikki Akkola-Caputo, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO, Kuljetus- ja pätevyysyksikkö
0295342144  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki