Talvikki Akkola-Caputo, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto
Puh.: 0295342144   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki