Roosa Patrakka, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Turvallisuusyksikkö
Puh.: 0295342192   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 HELSINKI