Minna Kivimäki, kansliapäällikkö

liikenne- ja viestintäministeriö, Kansliapäällikkö
Puh.: 0295342389   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki