Pauliina Penttilä, ylitarkastaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Tietoliiketoimintayksikkö
0295342221  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki