Hanna Kola, assistentti

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto
0295342259  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki