Niina Honkasalo, neuvotteleva virkamies

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Ilmasto- ja ympäristöyksikkö / VIY
0295342027  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki