Erika Ilkka, hallinnollinen avustaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO
0295342019  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki