Mika Vuorinen, yksikön johtaja, valmiusjohtaja, erityisasiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Valmius- ja varautumisyksikkö ( KVV )
0295342642  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki