Jani von Zansen, johtava asiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Palveluosasto / PAO, Markkinayksikkö / PMA
0295342060  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki