Marjukka Vihavainen-Pitkänen, liikenneneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko- ja palveluosasto, Kehittämisyksikkö / VKE
Puh.: 0295342685   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki