Pekka Skyttä, liikennetarkastaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Verkko-osasto, Kehittämisyksikkö / VKE
Puh.: 0295342534   Sähköpostiosoite:
Käyntiosoite: Pormestarinkatu 1, 53100 Lappeenranta