Niko-Matti Ronikonmäki, yksikön johtaja, johtava asiantuntija

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö ( KVK )
0295342129  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki