Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenneneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Automaatioyksikkö / TAU
0295342087  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki