Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenneneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Tietoliiketoimintayksikkö
0295342564  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki