Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto
Puh.: 0295342585   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki