Miikka Rainiala, yksikön päällikkö, hallitusneuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Konserniohjausosasto, Ohjausyksikkö / KOH
0295342051  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki