Antti Paasilehto, kansainvälisten asioiden neuvos

liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto- ja turvallisuusosasto, Automaatioyksikkö / TAU
Puh.: 0295342310   Sähköpostiosoite:
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki